Способи протидії маніпулятивним прийомам у діловому спілкуванні

manipulyatorВажливим аспектом нашого життя є спілкування. Завдяки ньому ми організовуємо нашу діяльність та продуктивно взаємодіємо один з одним. Саме спілкування об’єднало людей в єдине та цільне суспільство. Неодмінно, важливим в сучасному суспільстві є такий вид комунікації як ділове спілкування.

Воно займає значну частину нашого життя , бо прямо чи опосередковано пов’язана з усіма напрямками людської діяльності. Ділове спілкування передбачає досягнення конкретної мети. Кожен учасник спілкування намагається досягти найбільшої вигоди .А для цього необхідно створити умови , що впливатимуть на послаблення захисних механізмів людини .

Таким чином створюється перевага над партнером та на цьому фоні підвищується сила іншого. Маніпуляція – це такий собі спосіб оволодіти ситуацією, що дає можливість впливати на рішення та передбачати наслідки .

Маніпулятивний вплив передбачає гру з почуттями ,емоціями та слабостями іншої людини . Успішність маніпуляції , часто, залежить від кількості використаних маніпулятивних прийомів та вміння оперувати ними на необхідному рівні. В умовах сьогодення маніпуляція використовується всюди . Тому необхідно знати способи протидії цим маніпулятивним прийомам, щоб завжди виходити переможцем з будь-якої ситуації.

Насамперед, необхідно розширити свої знання про способи маніпуляції, бо ознайомившись з ними ми матимемо уявлення як вони реалізуються. Можливо ,навіть,спробувати розіграти подібні ситуації ,щоб практично закріпити отриманий досвід та виробити способи нейтралізації цього впливу . Необхідною умовою нейтралізації сугестії є інформаційне збагачення. Треба постійно розширювати обсяг своїх знань , поповнювати та змінювати інформацію відповідно до вимог конкретного часу. Адже недарма кажуть «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Дуже часто маніпуляція здійснюється завдяки інформаційній необізнаності з приводу того чи іншого питання.

Так звані «світлі плями» маніпулятор заповнює потрібною і вигідною для нього інформацією. Інша сторона ,не володіючи інформацією з цього приводу, починає схилятися до думки партнера. Таким чином ці дії допомагають маніпулятору досягти поставленої мети. Маніпулятор, для досягнення мети,використовує не лише вербальну інформацію він також вправно використовує міміку,жести, інтонацію, впевнений голос .

Це становить велику проблему, адже більшість інформації ми сприймаємо саме через невербальні засоби комунікації. В діловому спілкуванні необхідно бути готовим до маніпулятивного впливу, бо коли людина підготовлена до цього, вона активізує свою увагу. Тому краще помічає дрібні і тонкі маніпулятивні прийоми .

Часто маніпулятор ,в діловому спілкуванні,, використовує специфічні прийоми ,щоб збити з пантелику свого співрозмовника для подальшого ефективного впливу на нього. Наприклад, при зустрічі один з учасників спілкування подає руку для вітання , очікуючи відповідного жесту , а натомість партнер ,замість вітання, візьме співрозмовника за зап’ястя . Ця ситуація викликає певну розгубленість , адже людина не знає як поводитись в такій ситуації.

В цей час маніпулятор дає певну програму дій, що сприятиме досягненню мети, на його користь. Найголовніше в цьому випадку не виявляти своєї збентеженості, бо маніпулятор грає саме на цьому почутті розгубленості.

Підлаштовуючись до співрозмовника в процесі спілкування. На ефективність маніпуляції також впливає місце проведення ділового спілкування, це стосується, переважно, ділових переговорів. Якщо ж зустріч відбувається на території одної з сторін , це створює пріоритетне положення для власника цієї території.

Тому ділове спілкування краще проводити на нейтральній території . Для урівноваження можливостей та сил обох сторін. Важливим аспектом ділового спілкування є питання довіри. Так, звичайно, партнеру по спілкуванню необхідно довіряти, але важливо також глибоко аналізувати надану ним інформацію. Тож ще одним способом протидії маніпулятивним прийомам є вміння критично мислити, таким чином будь-яка ситуація оцінюється людиною та на основі цієї оцінки вибудовується відповідний висновок. Це вміння необхідно розвивати протягом всього життя. Тим паче воно потрібне не лише у діловому спілкуванні а і у повсякденному житті.

Підвівши підсумки цього питання можна зробити висновок про те, що не можна визначити певний універсальний спосіб протидії маніпулятивним впливам. Вони повинні входити в комплекс знань і вмінь, якими необхідно оволодіти для досягнення виграшної позиції. Необхідно пам’ятати, що маніпулятор, для досягнення своєї мети, використовує найрізноманітніші способи.

Тому важливо, постійно, бути готовим до цього. Вправний маніпулятор завжди тонко відчуває і виявляє людські слабкості та особистісні якості, які в подальшому використовуються для здійснення маніпулятивного впливу. Тож, під час ділового спілкування ,необхідно поводитися так, щоб максимально унеможливити передбачення своїх подальших дій. Бо саме прогнозування емоції, поведінки людини, дає маніпулятору можливість вибудувати шлях для досягнення своєї мети.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *